Medical Protection
Ubezpieczenia OC Lekarzy - Pewna polisa OC dla lekarzy‎

796766556
kontakt@medical-protection.pl

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE VISION

Szeroka oferta ubezpieczenia zdrowotnegoVISION umożliwia dostosowanie zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb Klienta. Proponujemy Państwu także grupowe ubezpieczenie zdrowotne VISION w wariancie BASIC, SILVER, GOLD lub DIAMOND.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej i składka zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I DLA FIRM:

1.UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE

Aby zapewnić naszym Ubezpieczonym opiekę na najwyższym poziomie każdy wariant VISION został wzbogacony o usługi VISION ASSISTANCE realizowane we współpracy z Mondial Assistance Sp. z o.o.

Główne założenia assistance to zapewnienie stałej opieki Klientom i zaspokajanie ich potrzeb w sytuacji kłopotów lub nieszczęśliwego zdarzenia. Bez względu na to, czy zdarzenie ma miejsce w domu, na drodze czy podczas podróży celem firmy świadczącej usługi assistance jest organizacja potrzebnej pomocy w jak najkrótszym czasie.

VISION ASSISTANCE jaki Państwu oferujemy to szeroki zakres pomocy medycznej na terenie Polski.
Nasi ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem VISION Assistance uzyskują pomoc za darmo!

Pomoc medyczną mają Państwo zagwarantowaną 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 

W ramach ubezpieczenia zdrowotnegoVISION przygotowaliśmy również szeroki pakiet opcji dodatkowych, który umożliwia wybór optymalnego zabezpieczenia odpowiadającego aktualnym potrzebom naszych Klientów.

W każdym wariancie istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o ubezpieczenia dodatkowe:

 • świadczenia medycyny pracy

 • zabiegi protetyczne w NNW,

 • koszty leczenia poza granicami Polski

 • następstwa nieszczęśliwego wypadku - NOWOŚĆ!

 • operacje szpitalne NOWOŚĆ!

 • rehabilitacja NOWOŚĆ!

 • poważne zachorowania - NOWOŚĆ!

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego VISION

 • bezgotówkowe korzystanie z usług lekarzy i placówek kontraktowych INTER Polska na terenie całego kraju,

 • wolny wybór lekarzy i placówek medycznych w całym kraju w ramach rozliczeń gotówkowych,

 • nielimitowany dostęp do lekarzy wszelkich specjalności,

 • nieograniczona liczba badań zaleconych przez lekarzy,

 • składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu.

Jak korzystać z ubezpieczenia VISION ?

Forma bezgotówkowa – korzystanie z usług placówek medycznych, współpracujących z INTER Polska

Istotą koncepcji ubezpieczenia zdrowotnego VISION jest tworzenie sieci placówek medycznych współpracujących z INTER Polska celem zagwarantowania ubezpieczonym jak najlepszej i szeroko dostępnej opieki medycznej. W tym celu INTER Polska zawiera umowy z partnerami medycznymi świadczącymi usługi zdrowotne na najwyższym poziomie (ponad 300 placówek w przeszło 70 miastach w Polsce).

Ubezpieczony po zawarciu umowy ubezpieczenia otrzymuje wykaz placówek medycznych oraz kartę ubezpieczenia będącą indywidualnym identyfikatorem uprawniającym Ubezpieczonego do bezgotówkowego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach kontraktowych w całym kraju. Rozliczenie kosztów za świadczenia następuje pomiędzy partnerem medycznym a INTER Polska.

Forma gotówkowa – swobodny wybór lekarza i placówki medycznej.

Ubezpieczony może skorzystać z usługi medycznej w dowolnie wybranej placówce medycznej lub z porady u wybranego przez siebie lekarza w każdym miejscu w Polsce. W ramach VISION INTER Polska zwróci koszty usługi medycznej na podstawie imiennego rachunku.

Na rachunku wystawionym na nazwisko Ubezpieczonego powinny się znajdować: data, rodzaj i cena udzielonych świadczeń. INTER Polska zwraca koszty do wysokości wartości świadczeń określonych w wykazach świadczeń zdrowotnych.

Wzory kart VISION

2. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE GRUPOWE DLA FIRM:

Informacje niezbędne do przygotowania oferty to m.in.:

- dane adresowe firmy i rodzaj prowadzonej działalności, nr NIP,

- liczba zatrudnionych pracowników,

- informacje o strukturze grupy: wiek/płeć,

- liczba osób w grupie, która ma zostać objęta ubezpieczeniem (kryterium wyboru),

- wykaz stanowisk pracy (w przypadku wyboru opcji dodatkowej-medycyna pracy).

JEŚLI JESTEŚ ZAINTEREOWANY OFERĄ DLA SIEBIE LUB DLA SWOICH PRACOWNIKÓW SKONTAKTUJ SIĘ TELEFONICZNIE LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY.

what re doing