Medical Protection
Ubezpieczenia OC Lekarzy - Pewna polisa OC dla lekarzy‎

796766556
kontakt@medical-protection.pl

Ubezpieczenia grupowe dla firm to produkt stworzony z myślą o Twoich zadowolonych pracownikach. W naszej ofercie proponujemy Państwu produkt INTER Grupa. INTER Grupa jest programem grupowego ubezpieczenia na życie, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości. Ubezpieczeniem muszą być objęte, co najmniej 3 osoby pracujące. INTER Grupa obejmuje ochroną ponad 40 zagrożeń. Program chroni przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie tylko pracowników, ale również członków ich rodzin.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

  • świadczenie podstawowe wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego
  • świadczenia dodatkowe, dopasowane do potrzeb Klienta.

Wyjątkową zaletą ubezpieczenia INTER Grupa jest dodatkowa ochrona w ramach ryzyk przeznaczonych dla przedstawicieli zawodów medycznych:

Dodatkowo do standardowego zakresu świadczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników placówek medycznych, INTER Grupa daje możliwość wykupienia uzupełniającej ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu medycznego:

  • trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe,
  • trwałe uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki,
  • przewlekłe zatrucie lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi,
  • zakażenie wirusem HIV lub WZW typu B i C,
  • wtórny zespół stresu pourazowego”,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta,
  • uraz kręgosłupa będący następstwem wykonywanej pracy.
  • CHCESZ POZNAĆ BLIŻEJ ZAKRES I MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ZADZWOŃ LUB NAPISZ