Medical Protection
Ubezpieczenia OC Lekarzy - Pewna polisa OC dla lekarzy‎

796766556
kontakt@medical-protection.pl

OC Działalności dla wszystkich branż

OC DZIAŁALNOŚCI

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (poza szczególnymi przypadkami obowiązkowego OC zawodowego) nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, dlatego wielu przedsiębiorców rezygnuje z jego zawarcia, a warto się nad nim zastanowić.

OC działalności gospodarczej i posiadanego mienia

Odpowiedzialność cywilna to stały element towarzyszący prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy. Warto uchronić się przed takimi sytuacjami – a w ich następstwie – roszczeniami innych osób lub firm.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone Poszkodowanemu w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadaniem i użytkowaniem mienia (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa).

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dodatkowe dobrowolne klauzule.

Najczęściej spotykane klauzule w OC działalności gospodarczej:

  • OC PRODUKT – odpowiedzialność za produkt wprowadzony do obrotu (wyprodukowany przez firmę, a w szczególnych przypadkach także za dystrybuowany),

  • OC KONTRAKT– odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi (ten szczególny rodzaj klauzuli może występować również jako odrębny produkt – gwarancja finansowa pod dany kontrakt),

  • OC NAJEMCY – odpowiedzialność za szkody w nieruchomościach najmowanych przez firmę,

  • OC PRACODAWCY– odpowiedzialność za szkody poniesione przez pracowników podczas świadczenia pracy.

Skontaktuj się